Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Kring Venlo

Kring Venlo

De vereniging Vrienden der Natuur is als kring in Venlo en omgeving actief. De kring Venlo houdt zich bezig met natuurstudie in natuurbeleving in de regio.

Onderafdelingen

Kring Venlo kent de volgende onderafdelingen:

Plantenstudiegroep

Meestal, op de zaterdagochtend, inventariseert deze groep de planten, mossen en korstmossen in Venlo en omgeving. Ieder jaar wordt weer een ander (natuur) gebied onder de loep genomen. Maar ook de ontwikkeling van eerder geïnventariseerde terreinen wordt gevolgd (monitoring). In de wintermaanden worden bijeenkomsten gehouden voor en door leden om na te genieten van de leuke waarnemingen en om elkanders kennis te vergroten.


Faunastudiegroep

De faunastudiegroep bestudeert de dierenwereld (vogels, zoogdieren, insekten) in de regio Venlo. In het voorjaar worden verscheidene natuurgebieden rond Venlo geïnventariseerd. In zomer en najaar worden voor en door de leden van deze studiegroep excursies georganiseerd naar voor de fauna interessante gebieden om elkanders kennis te vergroten door bijzondere waarnemingen. In de winterperiode zijn er regelmatig bijeenkomsten voor het tonen van dia's en het uitwisselen van leuke ervaringen

Studiegroep voor Natuur en Landschap

Deze studiegroep stelt zich ten doel, om een zo rijk en gevarieerd mogelijke leefomgeving en natuur in de regio te krijgen en deze ook te behouden. Dit betekent dat planologische ontwikkelingen kritisch worden gevolgd en er vaker acties ondernomen moeten worden om onnodige aantastingen van de natuur te voorkomen of om deze tot een minimum te beperken.

Illustratie